BMWT

Ahlmann Nederland is lid van de BMWT. De BMWT is een brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. De BMWT, opgericht op 1 maart 1950, is geen werkgeversorganisatie, maar richt zich vooral op de collectieve- belangenbehartiging van de zelfstandige leden in markttechnische zaken en biedt in het algemeen steun en advies met betrekking tot bedrijfsvoering.

 • BMWT-Keur

  Veilig werkmaterieel met BMWT-Keur. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw personeel bij het werken met bouwmaterieel. Uw werknemers moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat ze met veilige shovels of graafmachines werken. Vanuit deze wettelijke verantwoordelijkheid bent u als werkgever verplicht uw werkmaterieel periodiek te laten keuren.

  Met ervaren, deskundige keurmeesters garanderen wij u dat uw shovel of graafmachine na goedkeuring veilig is voor inzet. U heeft dan voldaan aan uw wettelijke verplichting als werkgever en voorkomt daarmee boetes van de SZW.

  Een onafhankelijk klachtenafhandelingssysteem en de mogelijkheid een second opinion op te vragen zijn verdere garanties van professionele keuring.

 • BMWT-Lock

  Goed beveiligd met BMWT-lock. Diefstal van machines is een groot probleem. Het aantal meldingen over gestolen werkmaterieel stijgt met de dag. Werkgevers worden dubbel gedupeerd: ze raken hun machine kwijt en het werk stagneert. Een goede beveiliging kan de eigenaar en/of aannemer veel ellende en financiele schade besparen.

  BMWT-Lock is speciaal ontwikkeld om werkmaterieel te beveiligen tegen diefstal. Dit diefstalpreventiesysteem voorkomt bovendien dat de eigenaar een extra eigen risico krijgt opgelegd van zijn verzekeraar.

  Is een machine voorzien van een BMWT-lock, dan kunnen onbevoegden haar niet starten of besturen.
  Het BMWT-lock onderbreekt niet alleen de startketen, maar stopt ook de hydraulische functies.

  Een belangrijk kenmerk van BMWT-lock is dat de gecertificeerde Lockbedrijven het systeem alleen mogen inbouwen op machines waarvoor ze gecertificeerd zijn. Deze eis garandeert een feilloze beveiliging van de machine: het risico op schade of storing door de inbouw is immers nihil.

  BMWT-lock is afgestemd op de machine, waardoor machine en diefstalpreventiesysteem samen een geintegreerd systeem vormen. Dit garandeert optimale beveiliging tegen diefstal. BMWT-lock is W1/W2 geclassificeerd.

  RECOGNIZER
  Om het bedieningsgemak te vergroten kan men kiezen voor de recognizer. De ontvanger daarvan wordt aangesloten op het high-device van het BMWT-lock en de zender bevindt zich in bijvoorbeeld de broekzak of portefeuille van de machinist. Wanneer de machinist zich binnen of buiten een straal van drie meter van de ontvanger begeeft, wordt het systeem respectievelijk geactiveerd of gedeactiveerd.

  Het voordeel is dat niet iedere keer de pincode ingetoetst hoeft te worden. Wel blijft het systeem altijd te bedienen door middel van het intoetsen van de pincode. Men is dus niet afhankelijk van de drager van de recognizer.

 • BMWT-Trace

  De BMWT heeft een Track-en-Trace-systeem ontwikkeld dat niet alleen uw werkmaterieel kan lokaliseren en beveiligen tegen fraude en/of diefstal, maar bijvoorbeeld ook kan bewaken op storing. Het systeem kan op afstand worden bediend (bijvoorbeeld in- of uitschakelen van de machine).

  Door registratie van kilometers en/of draaiuren, en door locatiebepaling van uw werkmaterieel kan BMWT-trace fungeren als een extra hulpmiddel voor uw planning.

  Er zijn drie systemen, die in de basis voldoen aan de TT-03/SCM eis.

 • Het Nieuwe Draaien

  In de bouw worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt. Dit zorgt voor hoge kosten en voor veel milieuvervuiling. Door de bouwmachines slimmer te bedienen kan veel energie worden bespaard. Dit noemen we Het Nieuwe Draaien. Toepassing hiervan levert al snel een besparing op van 10% op de brandstofkosten. Voor de hele branche is dat een winst van circa 200 miljoen euro per jaar.

  Winst valt te halen uit een slimme inzet van het benodigde vermogen, het tijdig uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en planning. Dit vraagt geen grote investeringen in materieel, maar wel een goede training en voldoende aandacht voor de prestaties binnen het bedrijf, waardoor werknemers in staat worden gesteld machines zuiniger te bedienen.