• Sociaal & Maatschappelijk

  We steken veel tijd en energie in het opleiden van medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen om bijscholing, maar ook om omscholing. Ahlmann Nederland is een erkend leerbedrijf en heeft twee leermeesters in dienst.
  Binnen ons beleid past ook betrokkenheid bij wat er in de samenleving gebeurt. Dit uit zich onder andere door ondersteuning van veelal lokale initiatieven. Zowel op cultureel als op sportief gebied sponsort Ahlmann diverse verenigingen en evenementen, soms in natura, soms financieel.
  In ons bedrijf is een AED-station aanwezig en daarnaast maakt Ahlmann het mede mogelijk dat deze apparaten op verschillende locaties in de Bommelerwaard beschikbaar zijn.

 • Social Return

  Wij zijn medeverantwoordelijk voor projecten die zijn opgezet om statushouders te integreren in onze samenleving.

 • Milieu & Duurzaamheid

  Onze buitendienstmonteurs en diepladerchauffeurs hebben de cursus Het Nieuwe Rijden (HNR) gevolgd. Daardoor besparen we op brandstofkosten en sparen we tegelijkertijd het milieu. Onze instructeurs leren bovendien machinisten in de dagelijkse praktijk Het Nieuwe Draaien toe te passen.
  Naast initiatieven met Het Nieuwe Rijden en Het Nieuwe Draaien werden in 2013 op de werkplaats en de demohal in totaal 336 zonnepanelen geïnstalleerd. De panelen leveren in totaal 87,36 kWp, waarmee we in ongeveer een kwart van de eigen energiebehoefte kunnen voorzien. In 2015 zijn nog eens 134 stuks zonnepanelen toegevoegd op onze locatie Nieuwleusen. Ook is alle TL-verlichting vervangen door energiebesparende TL5- en LED verlichting inclusief armaturen.

 • Doelstelling

  Onze doelstelling is om tot een concrete CO2-reductie te komen. De directie is constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het terugdringen van uitstoot in de eigen bedrijfsvoering. Medewerkers – op alle niveaus en op alle afdelingen – worden bewust gemaakt en gestimuleerd om de maatregelen in de praktijk toe te passen.

 • Keurmerk

  Om de doelstelling conform de eisen van de CO2-Prestatieladder te kunnen behalen wordt op meerdere thema’s ingezet:
  Milieumanagement en milieuwet- en regelgeving
  Energie: besparing in gebouwen en apparatuur
  Mobiliteit: brandstofverbruik zakelijk verkeer; inkoop, onderhoud en gebruik van servicewagens,
  personenauto’s en vrachtwagens
  CO2-uitstoot: CO2-footprint en CO2-reductie en -compensatieHet-Nieuwe-Draaien
  Afval: registratie van afvalstromen; afvalscheiding
  Water: waterverbruik en afvalwater
  Verkoop: beschikbaarheid van en informatie over milieuvriendelijke alternatieven
  Training en opleiding
  Communicatie met medewerkers en naar buiten