Sylvain Reggers op 68 jarige leeftijd overleden

Helaas bereikte ons het droevige nieuws van het plotselinge overlijden van onze medewerker en collega Sylvain Reggers.
Sylvain overleed op 22 juli thuis aan de gevolgen van een hartinfarct.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès soudain de notre collaborateur et collègue Sylvain Reggers. Sylvain est décédé à son domicile le 22 juillet des suites d’un infarctus.

Al vele jaren vertegenwoordigde hij Ahlmann succesvol in België. Doordat hij ook de Franse taal machtig was, bestreek zijn verkoopgebied, naast Vlaanderen, ook Wallonië. Ook had hij een aantal goede relaties in Frankrijk.

Ondanks zijn leeftijd stond hij nog midden in het arbeidsproces en voorzag zijn pensioen pas over enkele jaren.

Wij zijn Sylvain dankbaar voor zijn jarenlange toegewijde inzet voor Ahlmann Nederland en zullen hem, mede om zijn typisch Belgische humor, enorm gaan missen.

Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Sylvain werd slechts 68 jaar.

—–

Depuis de nombreuses années déjà, il représentait Ahlmann en Belgique avec beaucoup de succès. Parce qu’il maîtrisait également la langue française, son territoire de vente couvrait non seulement la Flandre, mais aussi la Wallonie. Il entretenait également de bonnes relations avec un certain nombre de clients en France.

Malgré son âge, il était encore pleinement impliqué dans la vie active et n’envisageait sa retraite que dans quelques années.

Nous remercions Sylvain pour son dévouement et son engagement de longue date pour Ahlmann Nederland. Sa présence, mais aussi son sens de l’humour typiquement belge vont nous manquer terriblement.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse, à sa famille et à ses amis.

Sylvain n’avait que 68 ans.