Reductie en stikstofdepositie

Een structurele bijdrage leveren aan de stikstofdepositie door het ontwikkelen en inzetten van schoner materieel. Dat is de basis van de samenwerking tussen Van der Ven B.V. en Ahlmann Nederland. Op 13 november jl. hebben Huibert van der Ven en Arjan van den Oord vol ambitie hun handtekening gezet onder het samenwerkingscontract. Hiermee bevestigen beide bedrijven dat ze op de – vanuit de Europese wetgeving gestelde duurzaamheidsdoelen – vooruit willen lopen door toepassing van nieuwe technieken en deze in het veld verder te verfijnen.

Van der Ven wil de wereld mooier maken
De lijfspreuk die Van der Ven in 2020 introduceerde krijgt met deze samenwerking nog meer inhoud. “De wereld mooier maken door duurzame projecten te realiseren die toekomstgericht zijn met maatschappelijke meerwaarde. CO2-reductie en stikstofdepositie zijn daarbij van essentieel belang”, aldus directeur Huibert van der Ven. “Met Ahlmann Nederland hebben we een unieke partner gevonden om dat doel te bereiken. We gaan samen een stapje verder dan de Europese wetgeving, omdat we het belang zien van een nog schonere toekomst en daarin nemen we graag onze verantwoordelijkheid en een voortrekkersrol”.

‘Duurzaam begint bij veelzijdig’
Met die slogan bevestigt Ahlmann Nederland dat haar multifunctionele machines meer werk uit een liter brandstof halen. Met minder rijbewegingen kan de machine meer werk maken en door de veelzijdigheid efficiënter kunnen worden ingezet. Maar daar blijft het niet bij. Bijvoorbeeld met de Ahlmann Zwenklader AZ 95f. Deze voldoet standaard al aan de laatste Europese Stage V emissienorm waarmee de uitstoot van fijnstof wordt beperkt. Hierdoor kan zelfs in gebouwen veilig worden gewerkt met deze machine”. Echter doet dit niets aan de specifieke Nederlandse problematiek rond de Natura 2000 gebieden waardoor menig voortgang in de bouw op slot zit. Daarom gaan we samen nog verder in het reduceren van de NOx uitstoot en ontwikkelen hiervoor een stikstofreductiesysteem, die de naam NOx-KILLER meekrijgt. De emissie van stikstofoxiden zal hiermee substantieel verdwijnen waardoor meer machine’s kunnen worden ingezet op de werken rondom de Natura 2000 gebieden. Ahlmann Nederland verwacht de nieuwe Ahlmann AZ 95f begin 2021 aan Van der Ven te kunnen afleveren.

Nieuwe innovaties op korte termijn
Beide ondernemers spreken met gepast enthousiasme uit op korte termijn met nieuwe spraakmakende initiatieven te komen. Van der Ven draagt hierin bij vanuit de kennis en praktijkervaring en de signalen die men krijgt vanuit de belanghebbende binnen de duurzame projecten die men onder handen heeft. Bij Ahlmann sluit men naadloos aan op deze marktvraag en zijn diverse innovaties gaande die hierop inspelen. “Achter de schermen zijn we al even bezig met alternatieve brandstoffen en de mogelijkheid om oudere motoren op te waarderen naar een betere emissienorm n.a.v. de dringende wens van de markt om vernieuwing en innovatie op het gebied van CO2-reductie en stikstofdepositie. Het is daarom mooi dat we door het intensiveren van ons contact met Van der Ven nu in een stroomversnelling komen. 1 plus 1 is echt 3 door de samenwerking en dat is voor Van der Ven en Ahlmann, maar ook voor de markt in zijn totaal, bijzonder welkom”, aldus Arjan van den Oord.