Mecalac GreenJob 8MCR voor Gebr. Tolenaars

Gebr. Tolenaars heeft haar machinepark onlangs uitgebreid met een Mecalac GreenJob 8MCR. Het bedrijf is gespecialiseerd in bermonderhoud, onderhoud van watergangen en overige werkzaamheden in de cultuurtechniek en groenvoorziening. Gebr. Tolenaars werkt veel voor waterschappen, gemeentes en staatsbosbeheer, o.a. in Nationaal Park De Biesbosch, dat zowat in de achtertuin van het in Nieuwendijk gevestigde bedrijf ligt.