Co Twint 40 jaar Ahlmann machinist

Op 26 april jl. was het precies 40 jaar geleden dat Co Twint ging werken bij Aann. Bedr. Woestenburg in De Rijp. Zijn vader had via directeur Jan Tromp een baantje voor hem geregeld, die nog wel een machine had staan waar hij op kon werken. Na een paar weken werd Co voor een weekend naar Ahlmann gebracht om te oefenen. Sindsdien heeft hij steeds op een Ahlmann zwenklader gewerkt.