MVO

Ahlmann Nederland spant zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft zich aangesloten bij het BMWT-keurmerk Duurzame Bedrijfsvoering. Aspecten als Mens & Milieu spelen in ons bedrijf al jaren een rol van betekenis. De MVO-principes kennen dan ook een brede, concrete toepassing.


Sociaal & Maatschappelijk
We steken veel tijd en energie in het opleiden van medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen om bijscholing, maar ook om omscholing. Ahlmann Nederland is een erkend leerbedrijf en heeft twee leermeesters in dienst.
Binnen ons beleid past ook betrokkenheid bij wat er in de samenleving gebeurt. Dit uit zich onder andere door ondersteuning van veelal lokale initiatieven. Zowel op cultureel als op sportief gebied sponsort Ahlmann diverse verenigingen en evenementen, soms in natura, soms financieel.
In ons bedrijf is een AED-station aanwezig en daarnaast maakt Ahlmann het mede mogelijk dat deze apparaten op verschillende locaties in de Bommelerwaard beschikbaar zijn.

Social Return
Wij zijn medeverantwoordelijk voor projecten die zijn opgezet om statushouders te integreren in onze samenleving.

Milieu & Duurzaamheid
Onze buitendienstmonteurs en diepladerchauffeurs hebben de cursus Het Nieuwe Rijden (HNR) gevolgd. Daardoor besparen we op brandstofkosten en sparen we tegelijkertijd het milieu. Onze instructeurs leren bovendien machinisten in de dagelijkse praktijk Het Nieuwe Draaien toe te passen.
Naast initiatieven met Het Nieuwe Rijden en Het Nieuwe Draaien werden in 2013 op de werkplaats en de demohal in totaal 336 zonnepanelen geïnstalleerd. De panelen leveren in totaal 87,36 kWp, waarmee we in ongeveer een kwart van de eigen energiebehoefte kunnen voorzien. In 2015 zijn nog eens 134 stuks zonnepanelen toegevoegd op onze locatie Nieuwleusen. Ook is alle TL-verlichting vervangen door energiebesparende TL5- en LED verlichting inclusief armaturen.

Doelstelling
Onze doelstelling is om tot een concrete CO2-reductie te komen. De directie is constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het terugdringen van uitstoot in de eigen bedrijfsvoering. Medewerkers – op alle niveaus en op alle afdelingen – worden bewust gemaakt en gestimuleerd om de maatregelen in de praktijk toe te passen.

Keurmerk
Om de doelstelling conform de eisen van de CO2-Prestatieladder te kunnen behalen wordt op meerdere thema’s ingezet:
Milieumanagement en milieuwet- en regelgeving
Energie: besparing in gebouwen en apparatuur
Mobiliteit: brandstofverbruik zakelijk verkeer; inkoop, onderhoud en gebruik van servicewagens,
personenauto’s en vrachtwagens
CO2-uitstoot: CO2-footprint en CO2-reductie en -compensatieHet-Nieuwe-Draaien
Afval: registratie van afvalstromen; afvalscheiding
Water: waterverbruik en afvalwater
Verkoop: beschikbaarheid van en informatie over milieuvriendelijke alternatieven
Training en opleiding
Communicatie met medewerkers en naar buiten